Storytelling i tidningen Leva

Tidningen Leva har i sitt februarinummer 2006 ett stort reportage om det de kallar tankeverktyget Storytelling. Det är frilansjournalisten Hanna Nolin som skrivit texten bland annat utifrån en djupintervju med mig, Matts Heijbel. Vinkeln är denna gång inriktad på individen och den närmaste flocken av släkt och vänner.


Några av intervjucitaten:
” Berättandet är ett sätt att synliggöra sig själv, inför sig själv och inför andra. Berätta berättelsen om vart du vill befinna dig om två år och du har redan börjat närma dig ditt mål. ”
” Det liv många av oss lever har i mångt och mycket blivit en mätbar logisk resa. De existentiella frågorna, varför vi är här och vad vi vill att livet ska gå ut på, har fått stryka på foten. Det kan vara en anledning till att många människor mår dåligt, blir utbrända. Berättelserna kan då ha en helande kraft som lyfter fram livets frågor. ”
” Vi behöver skapa lite folklore kring vår egen person, vår familj och vårt liv.”
” Det är i hjärtat energin finns, inte i hjärnan. Storytelling ger mer energi än några kalkyler i världen. ”
Så långt tidningen Leva.
Tycker du det här verkar intressant så passa på att köpa den i exempelvis pressbyrån där den finns nu. I tidningen finns också flera storytellertips, tips om hur du kan bära dig åt för att börja berätta i privatlivet.

%d bloggare gillar detta: