Nutidsberättelser historia i morgon

Enkelt uttryckt kan man inom Corporate Storytelling tala om då, nu och sen. Berättelser från det förflutna som vi har användning för i dag, berättelser från samtiden som vi kan använda just nu – och som är morgondagens historia – och framtidsberättelser eller om man så vill visionsberättelser som försöker tala om och muta in vår framtid.


Det är väldigt vanligt när jag kommer ut i företag och organisationer att man letat fram veteranerna, de som varit med länge. Och det är förstås viktigt och bra. De vet ju hur det har varit och i bästa fall är de mentalt med också i nuet.
Men det är faktiskt lika intressant att tala med de nyare medarbetarna. De som precis kommit till organisationen eller varför inte de som ännu inte kommit med i företaget. De blivande medarbetarna.
Det samma gäller för kunderna och andra omvärldsgrupper. De är bärare av bilder av verkligheten kring varumärket, produkten eller tjänsten.
En spännande insikt man får när man letar nutidsberättelser är att om man berättar i och om nuet så skriver man faktiskt samtidigt sin historia i realtid. Nutidsberättelserna är alltså morgondagens historia.
Dessa nutidsberättelser visar senare i backspegeln hur vi tänkte just nu – 2006 – och kommer då att ge oss perspektiv som vi annars hade tappat och nyanserat bort på vägen.
I och med att vi rör oss i den upplevda sanningen så kommer de aldrig att bli ointressanta. De skapar i själva verket förståelse för organisationen och dess kultur medan de ligger och mognar som ett – förhoppningsvis – gott vin.

%d bloggare gillar detta: