Handlar det bara om historia?

Fråga:
När du talar om Corporate Storytelling, handlar det då helt enkelt om företagets historia?


Svar:
Företagets historia är en del av det vi sysslar med som arbetar med Corporate Storytelling. Men det handlar lika mycket om nuet och om framtiden.
I USA finns det ett företag som heter History Factory http://historyfactory.com som elegant uttrycker det där ungefär så här:
Er företagshistoria ägs inte av någon speciell. Men vi kan visa er hur ni kan leta fram den och lägga den på bordet så den kan användas i företagets kommunikationsarbete, ledarskap, försäljning och vad ni vill. Vi kan befria kraften från det förflutna och leverera det till ledningen eller den centrala kommunikationsavdelningen för vidare spridning till andra grupper i organisationen.
Sen betonar förstås History Factory att innan man gör resan till det förflutna med grundandet och allt annat så måste man ta avstamp i nuet och med ögonen också på morgondagens mål.
History Factory samlar arkiv, skriver böcker och bygger muséer och dokumentationer ungefär som svenska Centrum för Näringslivshistoria http://naringslivshistoria.se , f d Stockholms Företagsminnen http://foretagsminnen.se .
När vi med storytellers.se samlar berättelser så ser vi rader av historiska händelser födas från då till nu. Praktiskt taget varje dag, månad och år. Den kronologiskt historiska betoningen brukar vanligen inte vara så stark för oss som hos History Factory eller Centrum för Näringslivshistoria.
I en artikel av varumärkeskännaren Lars Carlén från början av 2000-talet i numera avsomnade Finanstidningen (010529) läser jag en intervju med Bruce Weindruch som grundade History Factory och som alltjämt är ansvarig där.
Bruce Weindruch berättar att kunderna ibland hade svårt att förstå att de skulle behöva lägga en massa pengar på att leta i sin historia. Bruce Weindruch kunde då provocera fram insikter. Så här berättar han om mötet med en försiktig kund:
– Jag sa till dem att jag förstod att de inte var intresserade av sin historia. Och så visade jag ett block från 1925 som vi hittat i deras arkiv. En anställd hade samlat in namnteckningar från alla tidiga direktörer i företaget. Personen berättade aldrig om det, så jag sa att ”det här har väl inte något värde”?
Därefter la Bruce blocket på bordet och uppmanade den försiktiga kundens representanter att slänga blocket i papperskorgen. Det blev tyst. Alla tittade på blocket, Sedan plockade de upp det som om det vore en relik. Ingen vill förstöra historien.
Vi som arbetar med Corporate Storytelling är inte så historiefixede utan rör oss hela vägen från starten via alla händelser till nuet och framtiden. Som Corporate Storytellers samlar vi och skördar de berättelserna som företaget eller organisationen på olika sätt och av olika anledningar har nytta av för den fortsatta verksamheten.
Det är den urvalsprocessen som är en stor del av själva kompetensen kring Corporate Storytelling.

%d bloggare gillar detta: