Storytelling i värderingsarbetet

Företag och organisationer arbetar i dag mycket med sina värderingar och sin värdegrund. Men för att inte det hela ska fastna i några få ord om hur man är och vad man vill så är det bra att klä värderingarna i storyexempel.


I de allra flesta storytellinguppdragen som jag har så handlar det därför om att finna sanna berättelser som bekräftar det vi påstår om organisationen och dess värderingar.
Det betyder ju förstås att värdearbetet måste ha ordentligt fotfäste och att det inte bara är en massa positiva ord som vi så där rent allmänt önskar att vi stod för. Man måste alltså göra ett bra förarbete.
Ett spännande sätt är faktiskt att börja i berättelserna och sen arbeta sig fram till värdeorden. Då kan man skörda sanna Corporate Stories som medarbetarna och kanske kunderna så att säga kan skriva under på från början. Sen utifrån dem kan man formulera kännetecken och kärnvärden.
Men oftast kommer Corporate Storytelling in först i steg 2 när företagen och organisationerna vill gå vidare med sitt värderingsarbete. De söker berättelser som pedagogiskt förklarar värdegrunden och som exempelvis klarar de kritiska frågorna: Vaddå kreativ? Vaddå professionella?
Genom att ge medarbarna tillgång till en sådan repertoar minskar risken för att var och en fyller på med sina egna värderingar i brist på annat. Och när man rekryterar nya medarbetare är det lättare att få fram vad man står för. Här kan berättelserna göra ett viktigt arbete.
Också i kommunikationen med kunder, ägare och media är det bra att ha ordning på sin storytellingrepertoar. För att inte tala om det viktiga arbetet med nyrekryteringar. De unga i dag är mycket värderingsstyrda och är därför intresserade av vilka värderingar deras blivande arbetsgivare har.
Så värdearbete utan att duka upp bordet med sanna kulturbärande berättelser är faktiskt bara halva resan.

%d bloggare gillar detta: