Företagskulturer

Olika länder har personligheter liksom regioner, byar och släkter. Och det har förstås också individer som du och jag. Företag och organisationer där vi numera tillbringar större delen av vår vakna tid har förstås också personliga drag och karaktärer, företagskulturer.


När vi arbetar med Corporate Storytelling är vi förstås alltid medvetna om att kulturkapitalet är något som vi ska lära känna och använda i förtagets eller organisationens utveckling.
Om ledningen som är satt att styra en organisation blundar för detta faktum så avstår den från att söka och utnyttja viktiga framgångsfaktorer.
När vi exempelvis arbetar med organisationens värdegrund och kanske till och med formulerar vår kärnvärden så är det, inte minst av pedagogiska skäl, viktigt att leta fram händelser och berättelser som bekräftar att det vi påstår om organisationen stämmer med verkligheten.
Påstår vi exempelvis att vi är ärliga, trovärdiga, professionella och kundorienterade så kan, med all rätt, någon rimligen ställa den kritiska frågan: Vaddå ärliga?
Då är det storyläge.
Bästa sättet att svara på en sådan fråga är nämligen att ge ett sant bekräftande exempel ur den egna verkligheten.
Som Corprate Storyteller ordnar man ett pedagogiskt sammanhang, kanske en work shop, där man kan börja leta fram dessa tesstödjande berättelser. Om nu tesen faktiskt bottnar i verkligheten.
En befolkad berättelse som medarbetare och kunder upplever som trovärdig och sann siktar ofta mot hjärtat och kan då upplevas som trovärdigare än de mer logiskt förpackade siffrorna och diagrammen som förekommer i parti och minut.
Åtminstone kan berättelserna vara ett viktigt komplement som det vore dumt att avstå ifrån om man vill styra ett företag eller en organisation in i framtiden.
De personliga dragen och karaktärerna visar särarten och vilka man är. De skickar med viktiga kulturella mervärden när man säljer sina produkter eller tjänster.
Men då måste man förstås lära känna sina stories och berätta dem ocksä. Man måste storytella!

%d bloggare gillar detta: