Rykten

I alla organisationer flödar rykten. Så är det bara, men hur ska man som ledare förhålla sig till dessa rykten? Man kan förstås börja med att värdera dem. Är de sanna? Går de att använda? Har man rent av planterat dem?


Har du hört vad som är på gång? Nu har dom allt kokat ihop något. Vet du vad jag hörde? Hörde du det senaste…
Jag får ofta frågor om rykten. De sprids ju ofta okontrollerat från mun till mun och har en stark livskraft. Kan man kontrollera dem?
Om ryktet är osant och kanske skadligt för organisationen eller någon medarbetare är det förstås viktigt för en ledare att ta tag i det. Man ska då försöka avslöja ryktet och öppet visa det orimliga i det. En ledare kan överväga att exempelvis ställa sig upp vid veckomötet eller i fikarummet och desarmera ryktet.
Kan ledaren samtidigt leverera en sann story inom det aktuella ämnet eller om den aktuella personen så är det klokt. Man försöker då ta vara på intresset för frågan men byter så att säga ut det osanna mot något sant och kreativt. Man återanvänder på så sätt ryktesspridningens inneboende energi.
Ryktesspridning ör hur som helst – och oavsett var den kommer ifrån – en stark informell mun-till-munkanal.
I Corporate Storytellingsammanhang vill vi ju försöka påverka organisationen och medarbetarna med sanna berättelser från verkligheten. Vågar vi använda oss av ryktesspridning så kan det i bästa fall vara ett effektivt sätt att kommunicera.
Men det är faktiskt inte riskfritt. Om ryktet sliter sig och ändrar form och innehåll så är det därför viktigt att försöka ta tag i det igen och avslöja vad i ryktet som är orimligt. Lite högt spel är det hela tiden frågan om när man strategiskt försöker använda ryktesspridning.
Glöm inte en annan viktig aspekt på det här. Det är faktiskt nämligen så att svårkontrollerade rykten är mycket vanligare i organisationer med dåliga kommunikationskanaler. Egentligen kan man påstå att dåligt ledarskap leder till stor ryktesspridning. Gott ledarskap leder till liten ryktesspridning, eller i alla fall liten oönskad ryktesspridning.
Muntliga rykten är, sammanfattningsvis, inte lika enkla, endimensionella och lydiga som exempelvis det tryckta ordet. Likt gräsbranden sprider ryktet sig snabbt och följer känsligt vindarnas nycker.
Det sägs i något ordspråk: Ryktet passerar fort, sanningen stannar länge.
Och det är ju sanningen vi Corporate Storytellers arbetar med.

%d bloggare gillar detta: