Dilemmaberättelser

Det finns en typ av pedagogiska sagor, ofta i afrikansk tradition, som kallas dilemmasagor. De för fram en berättelse till ett problem, ett dilemma, och utmanar sen lyssnaren att se, förstå och komma med lösningar.


Jag har tagit upp och utvecklat det perspektivet också i samband med Corporate Storytelling. Speciellt användbart är det i förändringsprocesser. Jag kallar dem då för dilemmaberättelser.
När en organisation ska gå exempelvis från traditionell regelstyrning till frontkänslig kundorienterad styrning kan man leta fram dilemmaberättelser som visar konfrontationen mellan det gamla och det nya synsättet.
De som fortfarande tycker att man ska jobba som man brukat göra kan då visa det, som de tycker, absurda i att slå in på den nya styrningsmodellen. De som är förändringsivriga kan också de i berättelser pedagogiskt visa hur fel och omodernt det gamla tänkesättet blivit i dagens verklighet.
Med dilemmaberättelsen kan man i bästa fall hitta en sann pedogogisk story från verkligheten som visar konfrontationen mellan de båda synsätten. Görs det här skickligt och dramaturgiskt välförpackat så kan representanter för båda synsätt föras fram till dilemmat och där börja den utvecklande diskussionen från en gemensam bild av nuet.
En dilemmaberättelse berättar alltså om verkligheten, för fram storyn till ett problem som överlämnar en fråga till människorna som hör berättelsen. Man uppmanar de deltagande att finna en lösning på dilemmat.
Då är dilemmaberättelsen exempel på Corporate Storytelling som verktyg i förändringsprocessen.

%d bloggare gillar detta: