Måste allt vara så positivt?

Fråga:
Måste alla berättelser alltid vara så positiva. Trovärdigheten blir väl större om man också berättar om problem och svårigheter?


Svar:
Det är förstås så att man gärna berättar om goda exempel och om framgångar. Men även misstag, nästan-misstag och svårigheter har sitt värde. Inte minst internt i organisationen. Det viktigaste är att det man berättar är sant och trovärdigt.
Berättelser om misstag och nästan-misstag är viktiga för att man ska lära sig av dem – knowledge management – och försöka se till att de inte händer igen. Inom organisationen kan berättelsen också vara ett bra sätt att spegla problem på exempelvis en avdelning.
Säg att det är dålig stämning på en enhet. Det resulterar kanske i så kallat skitsnack och dumt skvaller. Ord mot ord och perspektiv mot perspektiv. Då kan det vara bra att ta fram exempel, i storyformat, som alla inblandade kan instämma i. Man får en neutral saklig berättelse som man kan börja bearbeta problemen utifrån.

%d bloggare gillar detta: