Kan man skörda retroaktivt?

Fråga:
När man drar igång ett förändringsarbete för att försöka leda företaget mot framtiden med en ny företagsledning och med nya värdeord kan man då bygga corporate stories på sånt som hände i den gamla organisationen och under den gamla ledningen?


Svar:
Javisst kan man det. Man väljer alltid sin historia och sina berättelser. De ska förstås vara sanna men de kan mycket väl vara hämtade från en tidigare epok i företagets historia. Medarbetarna är ju för övrigt ofta till stor del de samma.
Säg att företaget har arbetat med sina värderingar och sina värdeord och vill leta upp och skörda stories som bekräftar de nya perspektiven och som hjälper organisationen i önskad riktning. Då kan man titta över axeln mot det förflutna även om värdeorden inte fanns då. Man skördar retroaktivt från en tidigare epok.
Säg att vi säger att organisationen ska vara öppen, fokuserad och rättrådig. Då kan vi leta efter bekräftelser på detta från 2001 eller 1995 eller till och med från 80-talet. Dessa berättelser, som nu får bekräfta våra nuvarande värdeord, blir då exempel på att detta redan till en del är vår kultur. Delar i vår kultur- och affärshistoria som vi är stolta över och vill ta med oss in i framtiden.
Vi hämtar energi i dået för att se nuet och för att sen, med visionsberättelser, kunna ta språnget mot framtiden – eller senet, som jag säger.

%d bloggare gillar detta: