Privat storytelling

Fråga:
Kan man hålla på med storytelling i familjen, bland vännerna eller helt enkelt när man talar om sig själv? I så fall vilken är skillnaden mellan privat storytelling och privat samtal?


Svar:
Det där är en spännande fråga som griper in i oss både som yrkesmänniskor och som privatpersoner. Låt mig börja med arbetslivet som ju dominerar området Corporate Storytelling.
Jag säger att organisationen behöver exploatera berättelser ur sitt kultur- eller berättarkapital. Detta för att visa var företaget eller organisationen kommer ifrån, var den befinner sig just nu och vart den är på väg. Så bygger man och befolkar varumärket. Kompletterar siffror, diagram och prestanda med sanna befolkade bilder ur verkligheten. Talar till hjärtat lika mycket som till hjärnan.
Hur är det då i familjen? Jo det är klart att familjen också har sina berättelser. Då menar jag konkreta kulturbärande berättelser snarare än prestandaberättelser om inkomster, ägodelar eller examina.
Så här gör vi. Det här skrattar vi åt. Det här är typiskt för vår familj. Ditåt strävar vi och så vidare. Det är ett familjeberättande. I filmiska scener kan vi berätta om vad som är typiskt hos oss. Vad vi gillar och ogillar.
Det helt personliga eller rent av privata berättandet handlar på samma sätt om att bekanta sig själv med sina viktigaste berättelser. Den händelsen fick en avgörande betydelse för mitt liv. Jag minns när jag träffade henne första gången. Därför blev jag ingenjör eller journalist eller socialarbetare eller skådespelare. Det var den speciella händelsen i mitt liv som avgjorde.
En visionsberättelse för ett företag kan vara en berättelse om vad företaget hoppas av framtiden. För en person eller en familj kan det vara en vision eller dröm om vad jag gör om två år. Då bor jag i ett radhus med liten gräsmatta. Jag arbetar med ….
Det finns förstås anledning att reflektera över sina egna bärande berättelser också. Inte minst i relation till det liv man lever nu och det arbete man har. En människa med färgstarka berättelser blir attraktiv och befölkar ett företags varumärke.
Ett privat samtal med en god vän eller med sin partner intellektualiserar ofta vardagen och talar förnuftigt och logiskt om vad som händer. Privat storytelling sätter in berättaren i ett bildrikt sammanhang fyllt av känslor och reflektioner där han eller hon agerar i en miljö och ett sammanhang. Man målar filmiskt med starka färger och grov pensel.

%d bloggare gillar detta: