Förändringsidén är avgörande

När den internationellt kände Corporate Storytellern Steve Denning för någon vecka sedan fick frågan vilket som var det svåraste problemet med organisationsberättande så svarade han att det viktigaste är att man har förändringsidén klar för sig. Vad vill man egentligen att storytellingen ska bidra till?


Steve Denning berättar i sitt nyhetsbrev http://stevedenning.com att om man har förändringsidén helt klar för sig så går det alltid att leta fram berättelser som gör nytta i förändringsarbetet.
De som intresserar sig för organisationsberättande är i princip alltid involverade i någon typ av förändringsarbete, menar Denning. Det kan handla om att introducera nya perspektiv, att bli mer kundorienterad eller att jobba på ett nytt sätt.
Fungerar inte storyn så är förmodligen förändringsidén inte riktigt genomtänkt eller klart formulerad. För att kunna finna en lämplig story i organisationen så behöver man alltså veta vad det är man vill kommunicera och ytterst vad man vill bidra till att åstadkomma med sin storytelling.
Jag känner väldigt väl igen det där. Givetvis är diskussionen om vad det är vi vill åstadkomma viktig. Ofta handlar det om att klä värdegrunden i berättelser. Då gäller det förstås att värdegrunden är väl processad och att den bottnar i organisationens verklighet.
Handlar det om att få ned kostnader, att bli effektivare på ett visst område eller att rekrytera en viss typ av medarbetare så kräves hela tiden klart utmejslade stories som vet vilket uppdrag de har.

%d bloggare gillar detta: