Kan man skapa en story?

Fråga:
Kan man skapa eller hitta på en story som man sen använder i sitt varumärkesbyggande och för att göra värderingar synliga i organisationen?


Svar:
Det där är en lite lurig fråga. Låt mig säga så här. Energin i Corporate Stortelling, som jag ser det, ligger i att det vi berättar är sant och äkta. Det får till följd att berättelsen aldrig kan bli felaktig eller pinsam för den är ju sann. Den talar ju om verkligheten och när verkligheten förändras berättar berättelsen om gårdagen.
Den behöver alltså aldrig, som en påhittad ramsa eller ett påhittat scenario, skrotas med tiden. Där ligger det underbara med Corporate Storytelling som arbetar med berättelser som utgår från sanna bilder ur organisationens verklighet.
Men på ett sätt kan man faktiskt stimulera och nästan skapa.
Låt oss till exempel säga att du är ledare och att du ansvarar för att ta fram visionsberättelser. Alltså berättelser som försöker tala om framtiden. Då kan det vara bra att uppmärksamma någon som redan arbetar enligt våra visioner. Som så att säga redan tagit ett steg in i framtiden.
Om han eller hon exempelvis framstår som ett föredöme så kan man ge honom eller henne möjlighet att utveckla sitt förhållningssätt. Låt honom eller henne exempelvis arbeta vidare med ett frukostmöte med kunderna helt i linje med det nya tänkandet.
Då kan man sen berätta om processen eftersom den är verklig. Visserligen har du varit med att stimulera fram den. Men den går att beskriva i termer av visioner om framtiden. Man har då faktiskt strategiskt stimulerat fram en händelse som går att använda som story i repertoaren. Den är ju verklig.

%d bloggare gillar detta: