Akademiska poäng i norr

Storytelling inom medie- och upplevelseproduktion kallas den 5-poängskurs som påbörjades i månadsskiftet oktober/november och där jag, Matts Heijbel, nu föreläser i ämnet Corporate Storytelling. Ansvarig är Luleå Tekniska Universitet och utbildningen genomförs i Musikhögskolans lokaler i Piteå. Ansvarig examinator är Hansi Gelter, hans.gelter@ltu.se

Mix Public Relations

Den 5 december ska jag föreläsa om Corporate Storytelling för PR-byrån Mix Public Relations. De intresserar sig för de speciella perspektiv som det innebär att använda organisationers och företags sanna värderingsbärande berättelser. Mix Public Relations är specialiserade inom medicin & hälsa.

Ett 50-tal informatörer

Ett 50-tal informatörer och informationschefer av olika slag, mest från offentlig sektor, samlades i dag för ett heldagsseminarium tillsammans med Matts Heijbel. Seminariet arrangerades av IQPC.
Bland rubrierna fanns:
Hur identifierar och berättar du en historia på ett framgångsrikt sätt och skapar genomslag för organisationens värderingar?
Vad kännetecknar en bra berättelse och hur stärker berättelsen sammanhang och förståelse för organisationen internt och externt?
Workshopdagen avrundades med berättelser från deltagarnas olika organisationer.

För kompetensutvecklare

Den 24 november håller jag en halvdag för ett nätverkverk av kompetensutvecklare på Pa-forum i Stockholm. Hur kan man skörda i berättarkapitalet för att använda berättelser vid introduktion, kompetenssäkring från äldre medarbetare och för att beskriva organisationen via dess människor istället för via produkter och tjänster? Det kommer det att handla om.

KTH och marknaden

Den 21 november ska jag ha den första träffen med Kungliga Tekniska Högskolan och ett antal forskare på Institutionen för materialvetenskap. Professor Pär Jönsson och KTH:s Avdelning för externa relationer har tanken att vi ska arbeta med både KTH-bilden och med de doktorerande forskarnas personliga varumärken. Detta för att stödja studenterna och för att synliggöra nyttan med KTH. Faller projektet väl ut kommer perspektiven längre fram att integreras i utbildningen.

För personalproffs

Strategiska och värdeskapande HR-processer heter en konferens i Stockholm 24-25 januari. Arrangör är IBC Euroforum. Matts Heijbel kommer att tala dag 1 under rubriken Att göra värderingar synliga genom Corporate Storytelling. En rad HR-proffs, forskare och företagsledare föreläser liksom företagsläkaren och långtidsfriskhetsprofeten Johnny Johnsson från Stora Enso Fors som talar om långtidsfriska företag och lönsamhet.
http://ibceuroforum.se/engis/controller.jsp?&product_language_id=20000001131&view=product&product_id=20001296116&infopage=PROG

Sassa Brassa Mandelmassa

När man arbetar med Corporate Storytelling så är det viktigt att rätt tidigt ha en måldiskussion. Man vet förstås inte vilka berättelser man kommer att kunna skörda ur organisationen. Men man bör tidigt tillsammans kunna resonera om vad man hoppas finna och hur man ska använda berättarkapitalet. Är det finstämda underfundiga personskildringar och kulturspeglingar eller är det hejaramsor typ Sassa Brassa Mandelmassa?

Fortsätt läsa

De bygger kultur

Företagskultur det har man vare sig man tänkt på det eller inte. Men det finns ledare som vill driva på och utveckla sin organisations kultur. Metoden att stimulera kulturen är ofta att ta fram, förbereda och använda multiverktyget Corporate Storytelling. Arlanda Express gör det. Vägverket gör det. Nynäs Naphthenics gör det. Vattenfall gör det. Och många fler.

Fortsätt läsa

%d bloggare gillar detta: