Luleå Tekniska Universitet

Så vitt jag vet är det den första svenska akademiska utbildningen som rymmer Corporate Storytelling. Luleå Tekniska Universitet drar igång 5-poängskursen Storytelling inom medie- och upplevelseproduktion i Piteå nu den 31 oktober. Matts Heijbel ansvarar under november för avsnittet Corporate Storytelling.


På litteraturlistan finns bland andra Stephen Dennings bok: How storytelling Ignites Action in Knowledge-Era Organizations, Yiannis Gabriels: Storytelling in Organizations, Rolf Jensens: The Dream Society och A Simmons: The Story Factor som för övrigt också finns i svensk översättning under titeln Övertyga, övertala, påverka. Berättelsen som pedagogiskt verktyg.
Studenterna ska bland annat ”utveckla färdigheter i att använda storytelling inom produktion, marknadsföring och affärsutveckling.”

%d bloggare gillar detta: