På regeringskansliet

Jag har i dag hållit en insprirationsföreläsning för Regeringskansliets Information Rosenbad. Information Rosenbad är en tjänstemannaorganisation – de byts alltså inte ut vid ett eventuellt regeringsskifte – som arbetar åt regeringskansliet med både intern och extern information. Enhten har också utvecklingsansvar för informations- och kommunikationsfrågor och ville därför höra mer om multiverktyget Corporate Storytelling.

%d bloggare gillar detta: