Diakonia provar storytelling

Människor kan förändra världen. Orättvisorna på jorden styrs nämligen inte av någon naturlag utan är resultatet av system och regler som styrs av människorna. Därför, menar Diakonia, kan människorna förändra världen.


Diakonia är sex svenska trossamfunds gemensamma biståndsorgan. Nu inleder Diakonia ett corporate storytellerprojekt tillsammans med Matts Heijbel.
Detta för att med hjälp av berättelser visa Diakonias värderingar, överföra kunskap och komplettera de mer formella rapporterna och faktapresentationerna.
Basen i biståndsarbetet här hemma utgörs av drygt 1.700 församlingar. Men Diakonia har framförallt nästan 20 landkontor runt om i världen.
Läs mer om Dikonia på: http://diakonia.se

%d bloggare gillar detta: