Synliggör kulturen!

Malin Stavlind har i nyhetsbrevet Human Resource Briefing (HRB) intervjuat Matts Heijbel om hans arbete med Corporate Storytelling. HRB prenumereras och läses av Personalchefer och andra HR-proffs. Artkeln publiceras här under kategorin artiklar och med tillstång av Malin Stavlind.


Synliggör kulturen med berättelser/
Befolka varumärket
Vad finns det för berättelser på ditt företag som bär era värderingar? Hur speglar berättelserna i din organisation den kultur ni vill bygga? Idag använder sig allt fler företag och organisationer i Sverige av Corporate storytelling i personal- och organisationsutveckling, interninformation, rekrytering och marknadsföring.
-Mina uppdrag innebär att jag letar fram de berättelser som visar nyttan med affären och som befolkar varumärket hos de företag jag besöker. Corporate storytelling tillför en mänsklig dimension i beskrivningen av en organisation. Lyckas man dessutom påverka vad som berättas om företaget utanför väggarna, blir det unikt ur PR-syfte, säger Matts Heijbel.
Journalisten, författaren och socialantropologen Matts Heijbel är den mest erfarne corporate storytellern i Sverige. Sedan 1999 har han hunnit arbeta med corporate storytelling på bland annat SAS, Kanal 5, Det Norske Veritas, Taxiförbundet och Näringsdepartementet. Han håller också föreläsningar och kurser i ämnet.
Ersätter powerpoint
Corporate storytelling innebär att med egna sanna berättelser visa sina värderingar, sin identitet och skilja ut sig från andra. Matts Heijbel menar att varje företag och varje organisation hålls samman och utvecklas med hjälp av sina berättelser och de mentala bilderna av den egna verkligheten. Berättelserna kompletterar och kan ibland helt ersätta siffror, diagram och power-point presentationer. Genom att en låta en medarbetare berätta vad han/hon gör, hur man gör och varför kan torra fakta bli levande och spännande att lyssna till.
Kompetens hos ledare
Corporate storytelling har sitt ursprung i USA och kom till Sverige i slutet av 1990-talet via Danmark, Frankrike och England. Idag finns befattningen storyteller på företag i USA. Och Matts Heijbel tror att vi snart kommer att få se en storyteller på kommunikations- eller HR-avdelningen på större företag i Sverige också.
– Jag tycker HR borde fundera på om inte en av de viktigaste egenskaperna som en ledare bör ha är förmågan att använda organisationens berättelser för att tydliggöra värderingar och mål.
Storyn ska vara sann
All form av Corporate storytellling kräver en sann historia. Att ljuga eller dikta ihop en berättelse skadar mer än bygger ett varumärke. Som storyteller har man däremot rätt att måla och förenkla vilket ibland också kan vara nödvändigt för att stimulera berättandet. Den röda tråden, själva budskapet eller poängen, måste dock upplevas som sann. Det behöver inte bara vara positiva berättelser. Ett varumärke kan stärkas av att man berättar om konsekvenserna av ett felaktigt beslut och vilka lärdomar man dragit av det. Corporate storytelling är inte bara en historiebeskrivning. Det kan lika gärna vara en framtidsvision.
– Corporate storytelling ska vara underhållande men inte underhållning, säger Matts Heijbel, som tror att det växande intresset för Corporate storytelling beror på att många företag börjar inse att de ”vanliga” sätten att kommunicera sitt budskap inte längre fungerar effektivt.
Så gör man
Var lyhörd för vad som händer i företaget och leta efter personer som har något att berätta. Det är viktigt att storyn passar in affärsmässigt. Skala bort fakta, artigheter, siffror och oviktig information och koka ned berättelsen till en enkel story. Berätta på ett sätt så att den som lyssnar kan skapa sina egna bilder i huvudet. Samla berättelserna till exempel på intranätet och hemsidan som en gemensam repertoar av organisationens egna, sanna berättelser. Där kan medarbetare, kunder och media plocka åt sig för att synliggöra organisationen och varumärket.
Försök att uppmuntra berättandet – storytellingen – vid möten, träffar, i fikarum, i kundtidningar, på anslagstavlor och i kontakt med människor som är intresserade. Då ökar chansen att de sanna berättelserna om organisationen eller företaget sprids och växer in i vardagen.
– Är du ledare så var en förebild och använd verktyget. Dra en kort story innan du slår upp locket på din bärbara dator och dyker in i powerpoint-tryggheten, avslutar Matts Heijbel.
RUTA
Berättartips
– Använd en rak enkel och direkt berättarstil. Företagsberättande är inte underhållning och det är inte själva berättaren som ska stå i centrum.
– Var personlig i ditt tonläge. Som om du berättar direkt till någon som är intresserad och som tror på det du säger.
– Bygg inte in garderingar och reservationer i din berättelse. Det är berättaren som vet. Det är berättaren som berättar. Han eller hon vet vad det handlar om och drar därför sin story.
Håll en enkel och tydlig röd tråd.
– Behandla storyn som något värdefullt i sig. Storyn är en värdefull och viktig pusselbit i ett större sammanhang.
Av Malin Stavlind
Läs mer om nyhetsbrevet på http://insightlab.se

%d bloggare gillar detta: