Överarbeta inte!

I ett aktuellt nummer av tidskriften Strategy & Leadership återkommer Steve Denning, internationell Corporate Storyteller som jag hade seminarium tillsammans med i våras, till förändringsberättelserna. Överarbeta inte! Berättelsen finns hos lyssnaren, menar Denning.


Hur ska man bäst övertyga investerare och medarbetare om att företaget borde lägga om riktning och söka en ny affärsmodell, funderar Denning. Traditionella kommando-och-kontrollmodeller för att kommunicera nya mål tenderar att bli kontraproduktiva.
Då är det bättre att använda visionsberättelser, eller springboard stories för att göra nya perspektiv synliga, menar Denning. Man kan söka sig fram till företagets underliggande berättelser för att mobilera dem till förändringstänkande.
Denning var chef inom Knowledge Management på Världsbanken när han började använda storytelling i förändringsarbetet. Men även den mest sammansatta och komplicerade organisation kan arbeta minimalistiskt i förändringsberättandet, menar han. Överarbeta alltså inte! Det är inte främst berättaren eller detaljerna i storyn som inspirerar och driver på. Det är vad som händer i lyssnarnas huvuden – och kanske hjärtan.
Berättelsen i sig är alltså mycket mindre viktig än den berättelse som lyssnarna fantiserar fram själv som ett resultat av vad han eller hon hör. När lyssnarna kommer på egna berättelser utifrån sina egna perspektiv av vad de hör så börjar de göra sig redo för förändringsarbetet.
Eftersom de egna berättelserna som dyker upp i lyssnarnas huvuden är lyssnarnas egna tenderar de att uppfatta dem som trovärdiga. I själva verket medverkar de redan då i förändringsarbetet.
Så resonerar Denning. Läs själv artikeln i hans senaste nyhetsbrev genom att leta dig fram på http://stevedenning.com

%d bloggare gillar detta: