Logik och känsla

Sköter du logiken med siffror och diagram så tar jag tag i kommunikationen som siktar mer mot hjärtat. Så brukar jag säga ibland när diskussionen börjar handla om riktiga eller felaktiga bilder av verkligheten. Ofta handlar det om sifferpresentationerna kontra upplevelserna.


Att lyssna till organisationens och dess omvärlds berättelser är ett fantastiskt spännande sätt att få kunskap om hur en sammansatt och ständigt föränderlig organisation fungerar. Och vad den gör för nytta.
Analytiska och noga uppmätta metoder kan förstås vara effektiva om man med hjälp av dem har fått fram en gemensam bild av sin organisation. En bild som delas och är logiskt uppdelad. Som alla förstår.
Men när är egentligen bilden av verkligheten logisk och entydig? När är bilden en? Och för vem och vilka är den det i såfall? Ledning? Medarbetare? Ägare? Media? Kunder?
Livet är som bekant komplicerat och sammansatt. Och bilden av verkligheten blir inte mindre komplex när känslorna kliver in och sätter färg på det hela. Se bara när medarbetare från olika avdelningar ska tala om företaget. Eller när kunderna ska berätta vad de associerar med varumärket. Eller när ägarna talar om sina bevekelsegrunder för att placera pengar just där.
Summan av berättelserna kan därför bilda ett viktigt komplement till den logiska, uppmätta och beslutade bilden av verksamheten. Ibland kan berättelserna till och med visa aspeker som inte kommer fram på något annat sätt.
Det subjektiva inslaget i människornas berättelser kan locka fram bilder som ingen konventionell marknadsundersökning skulle ha kunnat hitta. Bilder ingen ledningsgruppskonferens varit i närheten av.
För marknadsförare kan berättelserna visa mönster som kan vägleda dem in i spännande insatser och kampanjer. För HR- och IR-folk kan de underlätta rekrytering av uthålliga och lojala kontakter.

%d bloggare gillar detta: