Polishögskolans visionsarbete

Polishögskolan levererar poliser till det svenska samhället. Arbetet nu handlar mycket om polisrollen och om att få skolan att bli en ”riktig” högskola. I arbetet med språnget mot framtiden använder skolan bl a storytelling som metod.


Polishögskolan i Sörentorp har på senare år bl a arbetat med så kallad casepdagogik. Det innebär att man presenterar sanna händelser och case ur polisvardagen och låter studenterna hitta lösningar utifrån sin samlade kompetens.
Detta leder till lösningar som ibland är oväntade och det utvecklar polisarbete och polisroll på ett spännande sätt. Vilken polis ska Sverige ha i framtiden? Detta är en pedogogik som på många sätt ligger nära Corporate Storytelling.
Det föll sig därför naturligt att man kontaktade mig, Matts Heijbel, för att hitta berättelser som underlättar skolans språng mot framtiden.
I det här fallet började vi med Digital Storytelling tillsammans med Magnus Helander på Moderna Filmer. Ett förberedande filmsvep med verkliga röster ur Polsihögskolan ledde till en film som användes i en kick-off där ytterligare kulturstödjande berättelser skördades.
Dessa berättelser ska nu användas i det fortsatta visionsarbetet på Polishögskolan.

%d bloggare gillar detta: