Nynäs Naphthenics

Nynäs Naphthenics http://nynas.com/naphthenics är världsledande på specialoljor. Det vill säga de mer nischade och specialiserade oljorna som man kan utvinna ur råoljan. Man har en säljorganisation i ett 25-tal länder och har under ledning av HR arbetat intensivt med sitt värderingsarbete.


Närhet till kunden, Respekt för människor och miljö och Förändringsvilja är några nyckelord i Nynäs Naphthanics värderingspaket. Det finns fler och mer broderade uttryck.
Nu har HR-chefen Ulrica Ernbo valt storytelling för att tillsammans med Matts Heijbel söka, finna och förpacka de berättelser som backar upp och bekräftar värderingarna.
Efter inledande research med en mindre storyskörd sommaren 2005 träffades ledningsgruppen tillsammans med Matts Heijbel, HR och Info för att samla fler berättelser och gå vidare.
Nynäs Naphthenics har nu utsett ett tiotal så kallade Value Champions från olika håll i världen. Value Champions har själva fått anmäla sitt intresse. Efter en inledande storytellerutbildning i september under ledning av Matts Heijbel ska de nu själva samla värderingsstödjande och värderingsbekräftande berättelser.
Som Value Champion har du skrivit på en överenskomelse som bland annat innebär att du ska arbeta för att alltid synliggöra de överenskomna värderingarna. Value Champions ska exempelvis samla och leverera värderingsstödjande berättelser som kan användas i första hand internt men förmodligen också, i de fall det är lämpligt för varumörkesbyggandet, externt.
Matts Heijbel bidrar förutom utbildningen med att dramaturgiskt värdera och förpacka Nynäs Naphthenics Corporate Stories.

%d bloggare gillar detta: