KY-utbildning i Växjö

25 röster från näringsliv och media ställer sig bakom idén med en KY-utbildning i Storytelling & Dramaturgi som föreslås gå i Växjö från hösten 2006. Ansökan är inlämnad av utbildningsföretaget NBI http://nbi.se som har rötter i Växjö universitet.


Bland de intervjuade i processen finns bl a Matts Heijbel. Den största enskilda kursen är just storytelling. Besked från Myndigheten för Kvalificerad Utbildning kommer vid årskiftet. Här är några intressentröster om förslaget till utbildning i Storytelling & Dramaturgi:
”KY-utbildningen med inriktning mot Storytelling & Dramaturgi har ett intressant upplägg och innehåll(…)Jag tror att behovet av duktiga historieberättare som arbetar kommersiellt kommer att öka hos IKEA.” Lina Ahlgren. ansv för kommunikationsstrategi på IKEA Communications.
”Utbildningen i Storytelling & Dramaturgi ligger rätt i tiden. Det är väldigt bra om denna disciplin får en formell utbildning. Detta då jag bedömer att Storytelling och Dramaturgi gradvis blir allt viktiare för att nå fram i det totala kommunikationsbruset.” Claes Tellman, kommunikationsdirektör, Svenska Spel.
”Utbildningen i Storytelling & Dramaturgi sammanfaller med branschens starka tillväxt samt den just nu aktuella satsningen på ett Mediehus beläget på Campus vid Växjö universitet(…)Även inom offentlig sektor är det i dag viktigt att jobba med storytelling och intressanta, meningsfulla texter. Storytelling ingår i vissa projekt t ex när det gäller att attrahera målgrupper som turister, besökare, externa gymnasiestudenter och kommuninvånare.” Thomas Karlsson, informations- och näringslivschef, Växjö kommun.
”Jag är övertygad om att storytelling som metod kommer att användas mer och mer för att på ett enkelt och effektfullt sätt nå såväl anställda som kunder och media.” Britta Lundqvist, reklamchef, SEB/Nordic retail & private banking.
”Jag anser att det finns ett behov av utbildade personer inom Storytelling & Dramaturgi. För att branschen ska kunna ta ett steg från att bestå av avhoppade journalister till att bli mer professionell är det ett intressant initiativ att hitta en egen nisch genom att identifiera och utbilda personer från början.” Mats Holmberg, kommunikationschef Trygg Hansa.
”Det skulle vara positivt med en utbildning inom storytelling(…)när vi beställer reklamfilm har vi behov av duktiga storytellers för att vi ska få fram vårt budskap.” Fredrik Wickström, reklamansvarig H&M.
”Storytelling – alla som arbetar med möten borde ha denna kompetens för att lyckas göra ett budskap kul, informativt och gärna upplevelselikt.” Patric Bergqvist, Hansen Conference & Event AB.

%d bloggare gillar detta: