Storytelling i skolan

Jag har den senaste veckan haft kontakt med bl a en TV-kanal som ville göra program om storytelling för ungdomar. Sen var jag på Transfer http://transfer.nu där det finns mycket skolfolk och näringslivsfolk blandade. Jag har som en följd av detta fått idén att närma mig skolan som arbetsplats.


För lärare är förstås berättandet och olika former av storytelling ett självklart redskap i arbetet med eleverna. Storytelling är ju ett pedagogiskt redskap.
Men skolan sammantaget är ju också en arbetsplats. Både för lärare och elever. I riksperspektiv förmodligen den största arbetplatsen landet.
Numera konkurrerar ju skolorna också om eleverna. En ny elev som kommer till en skola ger en ny skolpeng in i budgeten. Detta gäller förstås konkurrensen mellan friskolor och kommunala skolor, men också kommunala skolor emellan.
Den skola som lär sig att berätta sina stories. Att beskriva sin speciella särart och som kan berätta ärligt om relationer elever emellan och mellan lärare och elever och föräldrar och samhälle och omvärld….
Den skola som använder sig av Corporate Storytelling i sitt varumärkesbyggande kan skaffa sig konkurrensfördelar i kampen om eleverna och skolpengarna som följer med varje elev.
Alltså som vilken arbetsplats som helst.

%d bloggare gillar detta: