Kommersiell etnografi

Jag har i många år rört mig som en slags modern kulturupptäckande Dr Livingstone inne hos företag och organisationer och ute i marknadsdjungeln. Jag har studerat företagens riter och följt produkter och tjänster hela vägen ut till brukare och kunder. Jag har sett vilka tankar och känslor varumärkena väcker. Mina studier och erfarenheter av socialantropologi, etnografi och religionshistoria har varit till god hjälp och de har försett mig med användbara verktyg. Det jag har hittat har jag i regel levererat som stories från de studerade världarna.


Nu skriver antropologen Katarina Graffman vid Kairos Future i det senaste nyhetsbrevet 6/05 en mycket intressant artikel om det hon kallar Kommersiell Etnografi.
Hon talar om hur de etnografiska metoderna kan användas för att skaffa kunskap om kunderna och vad de verkligen tycker och gör. Det räcker inte, menar hon, att förlita sig på statistiska data om exempelvis inkomst, boende och utbildning, när man studerar kunder.
Etnografin är en överlägsen metod för att förstå hur produkter och varumärken passar, eller inte passar, in i människors vardagliga liv, skriver Graffman. Den är dessutom det bästa sättet att identifiera nya möjligheter för positionering av varumärken.
Graffman slår fast att den kommersiella etnografin kan ses som vetenskapen om varumärkenas vardagliga kultur.
Via storytellers.se kan du komma i kontakt med erfarna och utbildade kommersiella etnografer och antropolger, storytellers som faktiskt kan göra dessa resor. Både i företagens inre och ute bland kunder, konsumenter och brukare.
Artikeln i Kairos Futures nyhetsbrev finns på http://www.kairosfuture.com

%d bloggare gillar detta: