Stories synliggör kvinnorna

Det finns 13 så kallade Resurscentra (RC) i Stockholms län. Det är mötesplatser för kvinnor som vill utveckla sig själva som företagare eller anställda. Många är invandrarkvinnor vars första steg är att bryta sin isolering och ta sig in på arbetsmarknaden. Nu ska de prova storytelling tillsammans med Matts Heijbel för att se om det kan hjälpa dem att bli synligare. Berättelserna kan troligen bidra till att marknadsföra dem och idéerna mot politker och arbetsmarknad.
Se: http://www.resurscentra.com


Pengar är en ständig bristvara för Resurscentra. Man vrider och vänder på varje krona och en stor del av arbetet är ideelt. Men ett erfarenhetskapital äger de. Spännande, gripande och starka berättelser om människor som bestämt sig för att vara med i samhället. Att ta sig in. Fantastiska exempel finns som visar mer än siffror och slagord.
För samhället, rent samhällsekonomiskt, är det förstås viktigt att bryta isolering och låsningar för många av dessa kvinnor. För kvinnorna själva kan det innebära något av en revolution och ett språng mot framtiden.
För dem som exempelvis bor i glesbygd kan satsningen på egenföretagande göra skillnaden. Det kan innebära mycket för dem själva, deras familjer och samhället där de bor.
Berättelserna kan handla om de drivande RC-kvinnorna själva, nyckelpersonerna som engagerar sig för andra. De kan också handla om lyckade exempel på hur bra det kan gå. Kanske kan storytelling bli ett av de viktigaste marknadförigs- och påverkansinstrumenten för RC. I Stockholm och övriga landet.

Ett svar

  1. Bra beskrivning av RC, men det som framförallt gläder mig är att jag genom vårt samtal fått kunskap om Corporate storytelling som framgångsfaktor. Har gjort denna hemsida till en av mina favoriter och önskar ta del av nyhetsbreven fortsättningsvis.
    MVH
    Gun S.

%d bloggare gillar detta: