Nyhetsbrev 11: Storytellerbloggen

Nyhetsbrev 11 handlar om att storytellers.se har blivt sjösatt som den första corporate storytellerbloggen. Det skickas ut till de cirka 600 som prenumererar på nyhetsbreven från storytellers.se
Du kan anmäla sig som prenumerant i högra kanten av öppningssidan. Det kostar ingenting.


Nyhetsbrev 11
Nu har http://www.storytellers.se blivit sjösatt som Sveriges första Corporate Storytellerblogg. Gå in och titta så får du se. Forskning, artiklar, debatt och en rad notiser och frågor och svar finns där apropå Corporate Storytelling.
Du som prenumererar på nyhetsbrevet har förstås varit med redan i första halvleken där det redan fanns möjlighet till bl a Frågor & Svar. Vi började 2003. Men nu har vi köpt en riktigt bra och flexibel programvara för att kunna köra blogg.
Nu är det alltså en riktig blogg, vilket i den här formen innebär att det är en publiceringsplattform med en inbyggd interaktivitet. Du kan göra inlägg och kommentarer. Och förstås som tidigare ställa frågor.
Om du är osäker på själva bloggbegreppet så kan du läsa mer om bloggar på – http://www.bloggportalen.se – eller – http://www.intresssant.se – som båda handlar om bloggar och som visar upp det galopperande bloggutbudet på nätet.
……………………
För http://www.storytellers.se betyder det att den förut totalt överlastade sajten nu har mer plats att växa i och att även gamla magisteruppsatser och artiklar som ramlat över kanten för att det varit så fullt har blivit synliga igen.
Du kan till exempel under rubriken Forskning läsa examensuppsatsen från Konstfack industridesign. Studenterna, som bland annat intervjuat mig, Matts Heijbel, menar att all design borde utgå från en story.
Berättelsen ska sedan följa hela designprocessen från idé och första skiss till färdig produkt. Den färdiga produkten ska sen i sig ta vid och berätta något viktigt.
Uppsatsen har redan fått flera priser, Inte förvånande eftersom den är bra men också eftersom storytelling är ett så hett ämne.
…………………….
Allt fler myndigheter & politiska och värderingsbärande organisationer söker nu kontakt med storytellers.se för att få stöd och hjälp. Det har varit så mycket i sommar att boken som jag påbörjade på försommaren fått vika åt sidan och vänta på grund av alla storytellerprojekt i praktiken.
Seminarier och kurser kommer också allt mer. Själv medverkar jag under hösten i kurser inplanerade för offentliga informatörer, marknadsförare, företagsledare, Almi, HR-specialister och skolmänniskor.
Gå själv in och följ flödet på den nu bloggifierade http://www.storytellers.se.
…………………….
Jag som skriver detta nyhetsbrev heter Matts Heijbel. Jag arbetar som Corporate Storyteller. Du har antingen själv valt att prenumerera på nyhetsbrevet eller så har du gått på något av mina seminarier eller så känner du mig helt enkelt personligen.
Vill du inte vara med så returnera eller skriv till info@storytellers.se och säg nej tack.
Stockholm 17 augusti 2005

2 responses

  1. Om du rullar ned startsidan på storytellers.se och håller blicken i högerkanten så kommer du snart till en rad kategorier. Där finns bland annat rubriken Forskning som är en bra väg in i det hela. Jag kontaktas hela tiden av studenter och forskare så jag försöker få med vad jag kan av uppsatser på området Corporate Storytelling.

%d bloggare gillar detta: