Har du tips och råd?

Jag fick frågan om jag har några tips till den som ska försöka sig på Corporate Storytelling, alltså affärsstödjande berättande, i sitt företag eller sin organisation. Så att man inte går bort sig direkt?
Svaret är: Alla företag och organisationer har berättelser. Och det finns alltid de som tycker om att berätta. Sök upp dessa berättare och skörda! De med berättarlust kanske är så många som en på tio. I säljorganisationer fler.


Överallt där människor samarbetar finns det berättelser som visar hur hela verksamheten fungerar och som i praktiken håller ihop organisationen. Dessa berättelser ger ofta mer än siffror, tabeller och diagram. Du ska alltså söka traditionsbärarna, som en socialantropolog skulle uttrycka det. Sök dem som kan och vill berätta. Där kan du sen skörda. Och tro inte att det nödvändigtvis är en chef.
När du skördat berättelsen, det vill säga tagit den med dig, så ska du återberätta den med ett enkelt och rakt språk. Berättelsen ska vara sann och poängen tydlig. Då kan den berätta något viktigt och få ett eget liv i organisationen.
Bygg sen upp en kollektivt ägd repertoar av organisationens egna, sanna berättelser. Den kan medarbetare och andra ambassadörer, dvs kunder, anhöriga, media etc, plocka för sig ur för att göra synliggöra organisationen och varumärket.
Försök sen att uppmuntra berättandet – storytellingen – vid möten, träffar, i fikarum, i kundtidningar, på anslagstavlor, på webben, på intranätet och i kontakt med människor som är intresserade. Då ökar chansen att de sanna berättelserna om organisationen eller företaget sprids och växer in i vardagen.
Är du ledare så se verktyget och använd det. Försök vara en förebild. Dra en kort story innan du slår upp locket på din bärbara dator och dyker in i power-point-tryggheten.

%d bloggare gillar detta: