SAS och tsunamin

SAS i Sverige har redan 2004 använt sig av corporate storytelling för att befolka sitt varumärke med bilder av verkliga händelser i företaget. Då samlades, i seminarieform, en rad värderingsspeglande berättelser in av Matts Heijbel. Våren 2005 var det flodvågsberättelserna som levererades. Det är berättelser från de medarbetare som var med i luftbron i samband med tsunamin som for med uppdraget: Hämta hem dom!


Flodvågsberättelserna handlar alltså om det intensiva arbetet som SAS-medarbetarna hade i anknytning till själva transporterna. Inte om själva förödelsen som de såg på plats i Thailand. Berättelserna skildrar själva uppdraget och vad det innebar för dem som var inblandade i aktionen.
Det är djupt gripande och engagerande berättelser om teambuilding, arbetets mening, nära passagerarkontakter, gränsöverskridande samarbete och den uppfinningsrikedom som krävdes för att arbeta under dessa extraordinära förhållanden.
Berättelserna ska nu främst användas internt för att se vilka energier och insikter från luftbron som kan föras in i SAS-vardagen. De kan säkert komma att bli goda diskussionsunderlag i samband med ledarskapsfrågor och i den lärande organisationen.
De som deltog i luftbron har berättat om vad de lärde sig under den vecka då aktionen pågick och deras berättelser blir nu en del av SAS kulturkapital.
Matts Heijbel samlade in berättelserna vid två tillfällen i seminarieform med de sammanlagt cirka 80 frivilliga som deltog i luftbron. Efter dramaturgisk bearbetning arbetar de nu med att fylla varumärket SAS och förhoppningsvis bidrar de till organisationsutveckling i företaget.

%d bloggare gillar detta: