Mervärden hos PNL

Den 24 maj deltar Matts Heijbel i en utbildningsdag hos logistikföretaget PNL. Under rubriken Kunder & Lösningar ska deltagarna diskutera hur man kan addera mervärden till distributionsverksamheten med hjälp av planerad corporate storytelling. PNL kan redan norra Europa men blickar nu också ut över världen under fältropet: Vi kopplar Norden till jorden.