Värderingsverktyget

Storytelling som verktyg
i arbetet med värderingar
Transparens! Långsiktighet! Ärlighet! Kundorientering!
Känns det bekant? Värdeorden ljuder i våra företag och organisationer. Men har de egentligen någon förankring? Stämmer de med verkligheten? Hur kom de till egentligen de där orden? Man skulle gärna vilja ha några berättelser som visar att de påstådda värderingarna faktiskt stämmer.


Organisationens visioner och mål kan med fördel formuleras utifrån de egna berättelserna i organisationen. Det är det som är tanken med den här utbildningen.
Organisationer består ju av människor och människorna talar med varandra. Därför är de förstås också bärare av de berättelser som visar det faktiska affärs- och kulturkapitalet. Man borde därför börja med berättelserna ur den egna organisationsverkligheten och sedan bygga värdeorden.
Har man redan fastställt sina värdeord är det minsta man kan begära att det finns sanna berättelser som bekräftar att värdeorden är i samklang med verkligheten.
För att kunna ta vara på organisationens berättelser finns corporate storytelling, eller storytelling i arbetslivet, som en utarbetad och användbar metod. Matts Heijbel är en av de främsta och mest erfarna på corporate storytelling i Sverige. Tillsammans med den pedagogiske forskaren Otta Granberg specialutvecklar han nu en kurs som går första gången i höst hos PA-forum.
En bra och sann berättelse om organisationen visar värderingar. Ibland är faktiskt en sann berättelse till och med tydligare och effektivare som kommunikationskanal än siffror och tabeller i power point-presentationer när det gäller att visa organisationens kultur och identitet.
Ärlighet och kundorientering, säger ni kanske i din organisation. Vadå? säger någon.
Det är då det är storyläge! Det är då man skulle vilja ha en färdig story om en händelse att berätta.
Kursen som går i tre steg tar upp resonemangen om organisationskultur, identitet, profil och image. Hur man redovisar sanna bilder med hjälp av storytelling.
Storytelling är både effektivt och roligt. Efter kursen har du letat fram egna exempel. Om du vill har du dessutom både verktyg och handlingsplaner med dig hem så du kan gå vidare i den egna organisationen.
Vill du visa förhandsintresse så går det bra att maila info@storytellers.se

%d bloggare gillar detta: