Examensuppsats fr Konstfack Industridesign

All design börjar med en story. Berättelserna ska sen finnas där och följa hela designprocessen från idé via första skiss till färdig produkt. Den färdiga produkten ska sen i sig ta vid och berätta något viktigt.
Ungefär så tänkte en grupp industridesigners vid Konstfack. Humanism och formgivning hand i hand. Design genom storytelling heter deras uppsats där bland annat Matts Heijbel intervjuas. Den har redan bland annat vunnit pris som årets uppsats.
De nykläckta industriformgivarna, som nu har eget designföretag, syntesdesign.com, heter Jonas Bylund, Andreas Enqvist och Björn Ögren.
Läs själv på http://www.storytellers.se/txt/PDF/design_genom_storytelling.pdf

Digital storytelling

Ända sedan våra tidiga förfäder samlades kring lägerelden och utbytte erfarenheter, kunskaper och värderingar har det funnits storytelling. I dag gör vi det vid kanske vid fikabordet eller i mötesrummet. Istället för byn har vi arbetsplatsen. När vi samlas kring vårt på uppdrag i jobbet använder vi varumärket som symbol och befolkar det. Med tekniken till hjälp kan vi nu också göra storytellingen digital.

Fortsätt läsa

Nyhetsbrev 10: Vad är Storytelling?

Vad är egentligen Storytelling? I butiken? På kontoret? På fabriken? I restauranten? I kulturarvsmiljön? Så gott som dagligen konfronteras jag som är storyteller i näringslivet med dessa definitionsfrågor.
Jag kommer hela tiden i kontakt med människor som påstår att de håller på med – just det: Storytelling och jag uppfattar ofta att de missat hela grejen. Det är dags för en bok!

Fortsätt läsa

Mervärden hos PNL

Den 24 maj deltar Matts Heijbel i en utbildningsdag hos logistikföretaget PNL. Under rubriken Kunder & Lösningar ska deltagarna diskutera hur man kan addera mervärden till distributionsverksamheten med hjälp av planerad corporate storytelling. PNL kan redan norra Europa men blickar nu också ut över världen under fältropet: Vi kopplar Norden till jorden.

Värderingsverktyget

Storytelling som verktyg
i arbetet med värderingar
Transparens! Långsiktighet! Ärlighet! Kundorientering!
Känns det bekant? Värdeorden ljuder i våra företag och organisationer. Men har de egentligen någon förankring? Stämmer de med verkligheten? Hur kom de till egentligen de där orden? Man skulle gärna vilja ha några berättelser som visar att de påstådda värderingarna faktiskt stämmer.

Fortsätt läsa

Kulturarv och affärer

18 maj går en specialbuss mellan Grythyttan och Småland. Ombord finns en grupp verksamhetsledare för småländska verksamheter med kulturarv i botten. Exempelvis Kalmar Slott, Byteatern och Skäftekärr järnåldersby. Matts Heijbel finns ombord och talar om affärsstödjande storytelling. Då har de redan hört om RockCity i Hultsfred, om Grythyttan som case och Vin & Sprits sensorikchef har talat om sensorikens värld. Nästa gång, i juni, ska de träffas i Duvemåla.

Internationell HR

Den 20 maj talar Matts Heijbel om storytelling för personalchefer i internationella företag. HR-cheferna är ju personalspecialister och de kan ha stor nytta av att befolka sina varumärken med just människor. För ett HR-proffs är det självklart att organisation är människor! Träffen är på PA-forum.

Vem är Storyteller Matts Heijbel?

matts_wide.jpg
Uppdaterad april 2008
Jag satte 1999 det personliga målet att bli Sveriges Mr Corporate Storyteller. Min bakgrund och mina erfarenheter ledde mig dit. Detta blev ett naturligt steg i min seniora karriär.
Jag hade som antropolog/etnolog lärt mig att förstå företagskulturer och den starka kraften i kulturbärande berättelser och hur de kan sättas i kommersiellt arbete. Jag hade som journalist och författare, medlem i Författarförbundet, skildrat och beskrivit organisationer och människor i årtionden och jag hade efter ett tjugotal år som småföretagare lärt mig att förstå företagandets villkor.
Från Uppsala universitet har jag en filkandexamen från 70-talet med bland annat socialantropologi, etnologi, sociologi och religionshistoria. Jag utbildade mig därefter också till journalist vid Journalisthögskolan i Stockholm.
Jag var på 70-talet med och bildade och startade Journalistgruppen. Idag finns Journalistgruppen inom Citat.
Som författare och journalist har jag sen 70-talet skrivit en rad böcker och hundratals artiklar i mängder av tidningar. Jag har i hela mitt liv skrivit om människor, företag och organisationer. Jag har hela tiden utbildat och konsultat inom mina områden.
På senare år har jag med min bakgrund som socialantropolog och skribent tagit intryck av den kulturspeglande kommunikationstrenden från framförallt USA som brukar gå under namnet Storytelling in Organizations eller Corporate Storytelling. En metod att skildra och kommersialisera kulturen och värderingarna i de miljöer där de flesta av oss tillbringar våra dagar, på jobbet!
Jag har i dessa sammanhang bland annat föreläst tillsammans med och tagit intryck av en av de främsta i världen på det här området, Steve Denning.
Jag har privat berättat och lockat fram berättelser också ur mina vänner och min familj. Mina två yngsta barn, som i dag är 16 och 17, fick under hela sin uppväxt höra sanna berättelser ur sin fars liv snarare än Disneys utmanglade varianter av den internationella sagoskatten.
Jag vågar påstå att de känner mig utan och innan eftersom berättelserna varit sanna och eftersom berättarformen gör att bild trycker på bild i deras huvuden.
Nu när jag sammanfört alla dessa trådar så finns det alltså för mig ett oerhört spännande och fascinerande område där jag känner mig absolut trygg och väl till mods sen millenieskiftet. Corporate Storytelling.
Jag ser det som en affärsstödjande verksamhet i och kring organisationer. Användbar i bland annat företagskulturellt byggande, interninformation, personal- och organisationsutveckling, rekrytering och marknadsföring. Även som ett sätt att skicka narrativa mervärden med varor och tjänster.
Organisationernas och företagens berättelser är precis lika mycket värda som alla andra berättelser i samhället. Företagskulturen är en kultur lika god som någon annan och den kan användas för att nå framgång.
Det finns alltså en parallell utveckling i bland annat USA, Storbritannien och Frankrike. Jag har tagit det bästa från dem och sen har jag korsbefruktat det med våra svenska erfarenheter och traditioner. Nu hjälper jag på heltid svenskt arbetsliv att hitta sina berättelser. Jag hjälper dem att sätta storyexempel på sina kärnvärden. Jag undervisar också på högskolor och universitet och i olika typer av seminarier och konferenser.
Som en Dr Livingstone kan jag ge mig ut i svenskt arbetsliv och studerar kulturer och riter. Jag hjälper, som konsult, organisationerna att hitta, beskriva och paketera de egna riterna i begriplig dramaturgisk form.
Jag letar fram de berättelser som visar nyttan med affären och som befolkar varumärket hos företagen som anlitar mig. Jag levererar ett stycke kulturarv till mina uppdragsgivare.
Kan storytelling förändra världen? var det någon som frågade. I mina mest upphetsade stunder är jag beredd att ropa ett rungande ja! När jag är mer sansad kan jag nöja mig med att konstatera att storytelling i och från organisationer kan vara ett kraftfullt verktyg till stor nytta för den som vill utveckla sin verksamhet, sin personal och sina affärer.
För mig är det obegripligt att inte varje företag och organisation medvetet utgår från detta faktum.
Jag undervisar alltså också sen många år kring de här frågorna i företag, organisationer och universitet. Hösten 2006 drog jag exempelvis igång den första kursen (4p) inom Nordiska Språks Språkkonsultlinje på Stockholms universitet. Jag var under 2007 och 2008 också huvudlärare i Corporate Storytelling i Växjö i en KY-utbildning om Storytelling & Dramaturgi. Sen håller jag löpande föreläsningar runt om i Sverige både i privat, offentlig och i ideel sektor.
Denna webbplats är till för den som lockas av detta. Jag berättar öppet om vad som händer, vad jag vet och vad jag tycker.
Jag har valt att alltid ställa upp på de studenter från hela landet som vill tränga in i ämnet via sina examensarbeten. De kommer i en strid ström. Det är jag skyldig det svenska utbildningssystemet som gett mig så mycket genom åren via mina egna examina. Jag publicerar också en del av studenternas uppsatser på storytellers.se.
Jag har också kontakt med en rad duktiga skribenter och pedagoger med olika specialinriktningar som kan utföra storytelleruppdrag i de svenska företagen och organisationerna.
Matts Heijbel ansvarig för storytellers.se

%d bloggare gillar detta: