Informationsföreningens nyhetsbrev

Sveriges Informationsförening hade i sitt nyhetsbrev 4/2005 en artikel om Matts Heijbel och Corporate Storytelling och om samarbetet mellan SAS och Matts Heijbel som initierades av PR-byrån Springtime. Artiklarna publiceras med tillstånd av Sveriges Informationsförening.


”Befolka ditt varumärke med hjälp av Storytelling”
” Vårt företag erbjuder ett nytt koncept med innovativa lösningar, kvalitetsstyrd kundfokus och integrerade processer.” Känner du igen beskrivningen? Men vad säger det egentligen om ditt aföretag? Ett alternativ är att använda corporate storytelling istället.
Matts Heijbel är storytellingkonsult med lång erfarenhet av intern- och extern kommunikation.
– Syftet med storytelling är att satsa strategiskt på att addera värden till varumärket. Det är ett sätt att försöka stimulera ett positivt kulturbärande berättande. Att medvetet förse organisationen med sanna verksamhetsspeglande berättelser. Berättelsen ska spegla kulturen och visa medarbetare, värderingar och nyttan med företaget. Positiva berättelser gör att man känner sig stolt och att man gärna berättar dem vidare för att beskriva nyttan med det man håller på med.
En berättelse kan vara mer slagkraftig och effektiv än att beskriva företaget i ren ”affärsslang” menar Matts. Det pågår även en parallell utveckling i bland annat USA, Storbritannien och Frankrike.
– Istället för att lägga dyra pengar på en traditionell reklamkampanj kan företaget stimulera berättandet om den egna verksamheten vilket ger mervärde. Storytelling är på väg att bli ett alternativ, eller åtminstone ett komplement, till sifferpresentationer, organisationsscheman och andra förhållandevis stela och formella presentationsformer.
Metoden kan vara ett kraftfullt verktyg till stor nytta för den som vill utveckla sin organisation, sin personal och sina affärer.
– Det är användbart i bland annat interninformation, personal- och organisationsutveckling, rekrytering och marknadsföring.
Matts som är författare, journalist och socialantropolog, har arbetat med att ta fram berättelser i ett flertal organisationer, Svenska Taxiförbundet, Kanal 5 och SAS Sverige för att nämna några.
– Genom att studera kulturer och riter på arbetsplatsen letar jag fram de berättelser som visar nyttan med affären och som befolkar varumärket hos de företag jag besöker. Jag levererar ett stycke kulturarv till min uppdragsgivare.
Weronica Nilsson
…………………………
Så långt artikeln om Matts Heijbel. Intill publicerades artikel om samarbetet mellan Matts Heijbel och SAS som följer. Det var via PR-byrån Springtime http://www.springtime.nu som samarbetet drogs igång.
…………………………
SAS bygger kultur med hjälp av storytelling
– Informatörer har blivit bra på kommunikationens logistik, att få saker att hända i rätt ordning. Men vi tenderar ibland att tappa kärnan, att verkligen nå fram med våra budskap så att de leder till förändring. Här kan storytelling vara ett verktyg som tar sig igenom bruset, menar Andris Zvejnieks, Kommunikationsdirektör SAS Sverige
Under katastrofen i Sydostasien arbetade flera besättningar i den luftbro som SAS skapade. Efteråt hade många behov av att få prata av sig sina minnen och upplevelser. Då använde sig SAS av storytelling, berättar Andris.
– Med hjälp av storytellingtekniken kunde vi fånga upp våra kollegors berättelser. Dels gjorde vi det för att dokumentera deras upplevelser men också för att visa vår respekt för dem.
Själva metoden storytelling är ingenting nytt för SAS.
– Vår första kontakt med Corporate Storytelling togs i samband med en stor omorganisation inom SAS. Medarbetarna kände sig osäkra, oroliga och många visste inte vilken plats de själva fyllde i den nya organisationen berättar Linda Sjödin, informatör på SAS Sverige som varit med ända sedan starten.

Ett marknadsråd bildades med representanter från alla delar av SAS i Sverige.
– Deras första uppgift var att tillsammans ge input till vår nya Europaprodukt och det blev jättelyckat. Vi lät sedan samma grupp träffas igen och dela med sig av sina erfarenheter och fundera på ”vad som var viktigt för att ta med sig in i det nya bolaget” och ”vad vi skulle lämna kvar i det gamla SAS”.
– Resultatet blev en kombination av skratt och gråt. 10 berättelser dokumenterades. Alla dessa berättelser visar lite av den stolthet, den kompetens och det kulturkapital som finns på SAS i Sverige, avslutar Linda.
Weronica Nilsson

%d bloggare gillar detta: