Storytellerakademin

Storytellerakademin registrerades rent juridiskt av Matts Heijbel år 2003 för att kunna aktiveras när marknaden blivit mogen. Nu tycks tiden vara mogen och det är läge att bygga upp en organisation som har till uppgift att brett tillsammans med arbetslivet utveckla och kvalitetssäkra god och affärsmäsigt medveten corporate storytelling i Sverige. Vill du/ni vara med?


Jag hoppas att storytellerakademin ska kunna ta ansvar för utbildning och på sikt diplomering, kanske också certifiering, inom området corporate storytelling. Akademin ska kvalitetssäkra arbetet och samla och sprida erfarenheter.
I kunskapsgrunden ligger de erfarenheter och insikter som Matts Heijbel och pionjärföretagen fått under de första åren.
Jag, Matts Heijbel, har arbetat med storytelling inom en rad företag och organisationer. Jag har insyn och kunskap om storytellerscenen i Sverige och kan knyta de få skickliga och affärsmässigt medvetna storytellers som finns i landet till akademin. Jag har också internationella kontakter. Corporate storytellers ska förstå att corporate storytelling är till för att stödja affärer och organisationsutveckling.
Jag tänker mig i första hand företagsmedlemskap, eller företagsabonnemang. Men hur ska det hela se ut? Vad ska de som är med få för sin avgift? Föreläsningar? Storytellerrådgivning? Utbildning? Företagsanpassat storytellingskördande? Litteratur?
Skicka synpunkter och intresseanmälan om detta till matts@storytellers.se så håller jag dig/er informerade. Kanske drar vi ihop ett inledande möte då vi bildar en strålande storytellerakademi tillsammans.
Jag kan också tänka mig att enskilda individer kan vara medlemmar. Ge gärna synpunkter på detta och anmäl intresse till matts@storytellers.se
Matts Heijbel i april 2005

%d bloggare gillar detta: