Storygrepp på KTH

När studenterna på Tekniska Högskolans lantmäteriutbildning presenterade en egen bok på temat Markanvändningsplanering i svenska städer använde de en slags storytellingmetod i den muntliga delen av presentationen. Matts Heijbel hade träffat studenterna vid flera tillfällen och var också med vid examinationen. Han framförde där vikten av att befolka berättelserna och att försöka beskriva ämnet så bildmässigt som möjligt. Att väcka bilder hos dem som lyssnar.

Ännu en magisteruppsats från Handels Gbg

När det avdramatiserade logiska vetenskapliga språket genom enskildheter och logik försöker bevisa funktioner, så försöker berättelser genom sammanhang och känslor, att beröra och skapa mening. Berättelser är en viktig del av vår kultur och en fundamental del av livet. Vi konstaterar att corporate storytelling kan vara ett framgångsrikt affärsstödjande verktyg relaterat till aspekter som lärande, styrning, kulturkommunikation och varumärkesbyggande.
Så skriver Caroline Eriksson och Marcus Gianneschi, bland annat baserat på intervjuer med Matts Heijbel, i sin magisteruppsats i marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg. Uppsatsen heter Berättelser i Marknadsföring – en fallstudie i narrativ kommunikationsstrategi.
Klicka här för att läsa hela uppsatsen som PDF.

Magisteruppsats Handels Gbg

The Handels story heter en magisteruppsats i marknadsföring som Henrik Björck, Emma Branting och Paul Mühr från Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg skrivit. Studenterna beskriver hur Handelshögskolan skulle kunna använda storytelling som ett kommunikativt koncept för att förmedla varumärkesidentiteten på Handelshögskolan i Göteborg. Delar av uppsatsen är baserad på intervjuer med Matts Heijbel.
Klicka här för att läsa hela uppsatsen som PDF.

Ny storytellerkurs

Tisdagen den 5 april börjar vårens kurs Storytelling i praktiken som Matts Heijbel håller på Marknadsföreningen i Stockholm. Kursen som pågår fem tisdagseftermiddagar är, som namnet säger, praktisk. Deltagarna får under Matts ledning själva leta fram och redovisa berättelser ur sina egna företag eller organisationer. Detta är en av Marknadföreningens populäraste kurser med betyget 4,8 av 5 möjligaa i kursvärderingarna. Läs mer på http://www.mis.sea