Vad är storytellers.se?

Denna sida uppdateras löpande. Senast okt 2009.
Storytellers.se har ambitionen att vara den naturliga mötesplatsen på nätet för dem som intresserar sig för Corporate Storytelling i Sverige. Webbplatsen öppnades år 2003 med bland annat frågor och svar och har sen dess haft nära 145.000 besökare. Den bloggifierades och öppnades för interaktivitet och dialog när den blev den första svenska storytellerbloggen i augusti 2005.
Här finns diskussioner, artiklar från media, akademiska uppsatser, reflektioner och synpunkter som är av intresse för den som intresserar sig för just Corporate Storytelling. I okt 2009 fanns ca 940 texter på storytellers.se.
Corporate Storytelling identifierar, skördar och förpackar företagens och organisationernas sanna berättelser om sig själva, sina kunder, sina varor och tjänster. Detta för att kunna mobilisera och använda dem i varumärkesbyggandet, marknadsföringen och i det löpande arbetet med värderingarna och den företagskulturella utvecklingen och identiteten. I dialogen i den så kallade sociala webben, web 2.0, är berättelserna ett mycket användbart verktyg för företag och organisationer.
Berättelserna stöttar också rekryteringen och affärsverksamheten. De är viktiga resurser vid sidan av siffror, tabeller och diagram. De är en del av organisationens kulturkapital och kan självklart användas hela vägen ut också i reklambudskapet.
Ansvarig för Storytellers.se är Matts Heijbel, socialantropolog, författare och journalist som arbetat med just Corporate Storytelling sedan 1999. Han har arbetat med företagsberättelser bland annat tillsammans med Sca, SSAB, SAS Sverige, Svenska Taxiförbundet, Stockholms Stad, Malmö Stad och Arlanda Express.
Den här vägen kan du komma i kontakt med människor som vet vad företag och organisationer behöver när det gäller de här dimensionerna. Du kan också beställa föreläsningar eller anmäla dig till några av de kurser som finns på området.
Vill du och ditt företag eller din organisation dra igång ett storytellerprojekt i en eller annan form så är Matts Heijbel den särklassigt mest erfarna i landet på det här området. Kontakta i så fall matts@storytellers.se

%d bloggare gillar detta: