Storytelling är väl inget nytt?

Nej berättandet människor emellan är lika gammalt som den mänskliga kulturen i sig. Berättandet speglar människans kultur och hennes värderingar. Berättandet överför kunskap och visar upp önskvärda beteenden i en viss grupp eller klan. Det kan också på ett pedagogiskt sätt varna för hot och tänkbara misstag som man kan begå.


Det som nu är nytt och spännande är att storytelling börjat användas som en metod, eller ett verktyg som går att använda även i företag och organisationer. Storytelling är på väg att bli ett alternativ eller åtminstone ett komplement till sifferpresentationer, organisationsscheman och andra förhållandevis stela och formella presentationsformer.

%d bloggare gillar detta: