Är vanligt skvaller storytelling?

Vanligt skvaller är i och för sig en underskattad berättarform. Men om det blir elakt och mobbande så är det förstås väldigt otrevligt för dem som drabbas.


Storytelling i organisationer är ett sätt att försöka stimulera ett positivt kulturbärande berättande. Att medvetet försöka förse organisationen med sanna verksamhetsspeglande berättelser. Positiva berättelser gör att man känner sig stolt och att man gärna berättar dem vidare för att beskriva nyttan med det man håller på med. Sådant berättande faller in under storytellingkonceptet.

%d bloggare gillar detta: