Befolka varumärket och visa era värderingar

Affärs- och kulturstödjande storytelling är ett användbart verktyg för den som vill visa organisationens värderingar och själ och att visa nyttan med verksamheten genom att medvetet befolka varumärket med berättelser. Det kan vara anekdoter om organisationen och dess människor. Om framgångar. Om motgångar. Om kontakten med omvärlden. Vilka är vi? Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg. Varför håller vi på?

Fortsätt läsa